Home

Uluru
Heart Reef
Bungle Bungles
Twin Falls Kakadu
Numbung
Cradle Mountain
slide-1-uluru
slide-2-heart-reef
slide-3-bungle-bungle
slide-5-twin-falls-kakadu
slide-4-numbung
cradle-mountain-1200
previous arrow
next arrow

Rüya zamanını geleceğe taşımak

“Vizyonumuz; kadın ve erkeğin eşit olarak temsil edildiği toplumdaki dengeyi yeniden kurmak, bütün kültürler, ırklar, dinler, insanlar ve türler arasındaki uzlaşma ve birliği, Ülke’deki herkesle bir aile gibi şifalanarak tesis etmek ve desteklemektir.”

Anlaşma 1988’de BARUNGA’da Başbakan Bob Hawke tarafından okundu ve YOTHU YINDI tarafından şarkısı seslendirildi. Anlaşma Melbourne Üniversitesi’nde hukuksal ve resmi olarak onaylanması öncesinde, Habitat Yaratımı ve Viktorya Aborjin Elçiliği’nce 2002’de dizayn edilip belgeleştirildi. Avustralya’nın İlk Anlaşması ©™ Act 2002, tüm insanları (halkları) şifalandırma ve ruhsal, kimliksel, çevresel ve Ülke olarak birleştirmek üzere çok kültürlü bir yerli dilde (WOIWURRUNG) ve çokkültürlü İngilizcede başarılı olarak tamamlandı.

Anlaşma mümkün olan tüm çok kültürlü yerli dillerine ve bu ülkeye daha yakın zamanda göç etmiş ulusal dillere çevrilecek. Avustralya’nın İlk Anlaşması ©™’ nın mirası olan, saygıdeğer bir şekilde temsil edilme ve sessizlerin sesi olma sorumluluğuna katkıda bulunan 5 Re ©™ ve 5d MAS ©™ Sistemleri (Çok kültürlülük ve Sürdürülebilirlik); bir otorite, yeterlilik, politika, model, plan ve projesi olmuştur. Farklı yollardan bir olarak birlikte çalışmak; kadınların iş hayatındaki yerini yenilemek için 5 basamaklı bir yolculuk başlatacak. Etkili olarak bunu yapmak çokkültürlü yapısı olan bu Ülkenin ve Ulusun kadınlarını, erkeklerini, çocuklarını, bitki ve hayvan türlerini de korumuş ve geliştirmiş olacak. Bu yeni regüle edilmiş temel iş yönetim sistemini kurmak dünyadaki en kapsayıcı, bağlantılı, ilerici, uyumlu, yasal, meşru, Çokkültürlü ve Sürdürülebilir Konseyi veya İçişleri olacaktır. Creation LoRe ©™’ nin Westminster Law ile birleşmesi, ve yeni- endüstrilerle yeniden evrim geçirmesi eski bir yolda yeni bir yol olacaktır, ki iki yol da uyumlu ve doğru yoldur!

The Apostles

Hayallere büyümeleri için bir yuva vermek

“Amacımız her çocuk ve tüm türlerin (insan, bitki ve hayvan) bu Ülke, Ulus ve Gezegende en uygun eşitlik veya eşit geleceği hak etmeleridir.”

Biz her çocuğa hakkı olan Ortaksağlık (Commonhealth) ve insan hakkını vermeye ve tüm ırkçılık, zorbalık , fakirlik, dezavantajlılık, ayrımcılık ve savaştan korunmasına gayret ediyoruz. Sonuç olarak çocukların çok kültürlü bir harmonide ve bütünsel Sürdürülebilirlikte, dengede ve eğitimli olabilmesi için. Ayrıca, sadece Avustralyalı tekkültürlülüğün sermayesinin veya parasının birikimi için değil, dünya anaya özen göstermek ve çevrenin kapsanması, korunması ve savunulması için gelişim görevini miras almaları için de. Çokkültürlü egemenlik ve birlik olmanın sevinci olan KOOLIN ©®’ i tanıyarak, doğayı ve kültürü birlikte tekrar doğuruyor ve bu sayede aynı bir kardeşlik ailesi gibi eşit ve tekrar bağlantıda olmayı başarıyoruz. Habitat Creation, dünyadaki tek Çokkültürlü Çevresel Organizasyon olarak; çocukların kendileriyle, birbirleriyle, vahşi hayatla, gezegenle, kimlikleriyle bir olmasını ve ReNGO FunGI ©™ ile birlikte Sürdürülebilirliğin kutsal ajanları ve koruyucuları olmalarını ister.
Blue Mountains

Biz dördümüz, daha az daha çoktur, gerçeği onurlandırıyoruz

“Görevimiz Çokkültürlü 5C’nin gelişiminin tanımlanması, desteklenmesi, teslim edilmesi ve kaynak bulunması üzerinden Ortaksağlığa (Commonhealth) şefkatli, yaratıcı, kollektif şekilde adanmış ve bağlı olmaktır.”

Ülke, Toplum, Korumacılık, Konsey ve Kurum

İnsanların ruhunu uyandırarak 5d MAS ©™ and 5 Re ©™ Sistemini kurmalarına ve kollektif varisleri olmalarına, KOOLIN ©® SLSC (Gök Toprak Deniz Koruması) Korucuları ve NINI Korucularının istihdamına olanak verecek. Kayanın (toprak) ve ağacın (doğa) kültürünü birlikte eritmek, yuvayı bahçe ve denizle yeniden yapılandıracak.

MASter ©™️ DIVE (Çokkültürlü ve Sürdürülebilirlik öğreten Eko-korucular Boyutsal Araştırma Hız Çevre) programını başlatarak, ekosistemimiz veya çevremizin orto biyonomisi için LoRe ©™️ tarafından eğitilecek eşdeğer bir diyaliz ve anjiyografi tesis edilecektir. Eşsiz olarak, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları için belirlenmiş bir enstrümanı andıracak, dünyadaki MAS ©™ veya Bütünsel Sürdürülebilirlik için tek akreditasyon ve ölçüm olacaktır.

Ulusal Proje Yöneticisi: ReNGO FunGI ©™

İletişim: rengo.fungi@habitatcreation.com.au

Rengo Fungi
Habitat Creation Rethink